SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT


La implantació i certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat no és només una eina d’imatge i reputació dins del mercat; és un potent instrument per millorar la competitivitat, l’eficàcia i l’eficiència de les organitzacions i sistematitza la reducció de despeses.

treball en grup

Avantatges competitives són accedir a l’exportació o, a ser proveïdors de empreses grans i de l’Administració, on aquest requisit és una exigència. Amb la formació i experiència que aporto, puc col·laborar  en l’assessorament e implantació dels següents models:

UNE-EN-ISO 9001:2015 (Qualitat de producte i/o prestació de serveis)

I a més, per accedir a noves oportunitats de mercat o a introduir-se a sectors específics, molt restrictius i exigents, puc aportar la meva experiència en sistemes de gestió propis d’aquests sectors com són els Sistemes Sectorials:

  • UNE-EN ISO 15378:2016 (s. farmacèutic)
  • UNE-EN ISO 13485:2013 i 2016 (s. sanitari)
  • UNE-EN-ISO 22000:2005, FSSC 22000, BRC ed. 7 , IFS ed. 6 (s. alimentari)
  • BRC Global packaging ed.5 y IFSPACSecure ed.1 (envàs alimentari)
  • UNE-EN ISO 22716:2008 (s. cosmètica)
  • UNE-ISO/TS 16949:2009 (s. automòbil)
  • FAMI-QS rev. 6 (s. alimentari animal)
  • PEFC (PEFC ST 2002:2013) (s. forestal)
  • UNE 166002:2014 (Gestió de projectes R+D+i)